Бухгалтерское сопровождение налоговая отчетность в Чехии.

Составление бухгалтерской отчетности.

Составление отчетов по  различным видам налогов.

Для плательщика налога на добавленную стоимость составление Контрольного извещения, признания по НДС, Сводного отчета (по торговым операциям со странами ЕС) - ежемесячные/квартальные.

Составление годового налогового признания на прибыль, дорожного налога и других налоговых деклараций.                                       

Документальная инвентаризация счетов и составление годовой бухгалтерской отчетности. Составление бухгалтерского баланса.

Восстановление бухгалтерского учета.

Расчет заработной платы, кадровый учет.

Kонтакт                                                                                                          info@abcfinance.eu                                                                                                                                                

mob. + 420 602 215 110  

 

ŮČETNÍ SLUŽBY PRO TY, KTEŘÍ SI CENÍ SVŮJ ČAS A PENÍZE.

Účetní doprovod a daňová evidence v České Republice.                    

Vyhotovení  ůčetních výkazů.                                                           

Vyhotovení daňového přiznání na rúzné druhy daňí.                          

Pro plátce daně z přidané hodnoty vyhotovení Kontrolního hlášení, Priznání k DPH, Souhrnného hlášení (pro obchodní transakce se zeměni EU)  - měsíční/kvartální.

Zpracování Přiznání k dani z příjmú, silniční dani a jíný daňová přiznání.

Dokladová inventarizace ůčtú a zpracování roční účetní závěrky.

Obnova účetnictví.                                                                           

Mzdové účetnictví, personalistika.                                                   

Kontakt

info@abcfinance.eu                                                                                                                                        

mob. + 420 602 215 110